Zamkinos Blog https://www.zamkinos.net/blog Dinle, anla, çöz... Wed, 04 Mar 2020 17:18:48 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://www.zamkinos.net/blog/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Logo_001-32x32.png Zamkinos Blog https://www.zamkinos.net/blog 32 32 Excel Makro Kod Parçacıkları | Genel https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/04/ufak-excel-makro-kod-parcaciklari-genel/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/04/ufak-excel-makro-kod-parcaciklari-genel/#respond Wed, 04 Mar 2020 17:04:19 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=284 Merhaba, yıl 2000 de olsa, 2020 de excel her daim kullanışlıydı ve kullanışlı olmaya devam edecek.
Bir çok ihtiyacı görüyor standart formülleri ve araçlarıyla.
Zaman zaman makro da yazmak gerekiyor.
Bazı basit makrolar yazarken işime yarayan ufak scriptleri buradan da paylaşayım, belki birilerinin işine yarar.

Misal; bir kolondaki son satırı bulmak için aşağıdaki scripti kullanıyorum:

  Dim sonSatir As Integer
  Dim ws As Worksheet
  Set ws = Sheets("Sayfa1")
	
  sonSatir = ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

Bir kolonu komple silmek için aşağıdaki satır kullanılabilir:

Columns(7).EntireColumn.Delete

Bir hücrenin içerisindeki değer her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde çevirmek için aşağıdaki kod kullanılabilir:

Dim ilkHarflerBuyukStr As String
ilkHarflerBuyukStr = Application.Proper(Trim(CStr(ws.Cells(1, 2))))

Aşağıdaki gibi bir veri olduğunu düşünelim elimizde:

İl      İlçe    Adet
Adana Ceyhan 5
Adana Pozantı 4
Adana Pozantı 44
Adana Pozantı 32
Afyon Emirdağ 2
Afyon Merkez 12
Ankara Beypazarı 8
Ankara Elmadağ 4
Çanakkale Ayvacık 3
Çanakkale Ayvacık 33

Bu veride birden fazla alana göre bir veya daha fazla kolonda toplama yapma ihtiyacımız olduğunu varsayalım.
Bu durumda aşağıdaki gibi bir metot yazmışım zamanında:

Sub birlestirVeTopla()
  For Each a In Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp))
    For r = 1 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - a.Row
      If a = a.Offset(r, 0) And a.Offset(0, 1) = a.Offset(r, 1) Then
        a.Offset(0, 2) = a.Offset(0, 2) + a.Offset(r, 2)
        a.Offset(r, 0).EntireRow.Delete
        r = r - 1
      Else
        Exit For
      End If
      DoEvents
    Next r
  Next a
  MsgBox "Tamamlandı."
End Sub

Çalıştırdıktan sonra ortaya çıkan sonuç.:

İl      İlçe    Adet
Adana Ceyhan 5
Adana Pozantı 80
Afyon Emirdağ 2
Afyon Merkez 12
Ankara Beypazarı 8
Ankara Elmadağ 4
Çanakkale Ayvacık 36

Bunu Pivot ile de yapmak muhtemelen mümkündür.
Ancak bazen onun yetersiz kaldığı yerlerde kullanılabilir diyerek bir kenarda durmasında fayda var.

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/04/ufak-excel-makro-kod-parcaciklari-genel/feed/ 0
DateTime Alan İçeren Nesneye Sahip WebApi Metodu Çağırma | C# https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/01/datetime-alan-iceren-nesneye-sahip-webapi-metodu-cagirma-c/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/01/datetime-alan-iceren-nesneye-sahip-webapi-metodu-cagirma-c/#respond Sun, 01 Mar 2020 20:06:02 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=281 Merhaba, bir WebApi metodunuz var. Parametre olarak aldığı nesnede bir DateTime türünde alan var.
Bu metodu tetiklediğinizde gönderdiğiniz nesnenin NULL olarak gittiğine şahit olursanız eğer, problem yüksek ihtimalle tarih alanından kaynaklıdır.
Teyit için gönderdiğiniz nesnedeki tarih alanını kapatıp tekrar tetikleyebilirsiniz.
Sonuç pozitifse çözüm şu şekilde:

Aşağıdaki gibi bir attribute oluşturup ilgili metodun olduğu Controller sınıfının tepesine yerleştiriyoruz.

public class OzelTarihFormatAttribute : Attribute, IControllerConfiguration
  {
    public void Initialize(HttpControllerSettings controllerSettings, HttpControllerDescriptor controllerDescriptor)
    {
      var formatter = controllerSettings.Formatters.JsonFormatter;
      controllerSettings.Formatters.Remove(formatter);
      formatter = new JsonMediaTypeFormatter
      {
        SerializerSettings = {
          DateFormatString="dd.MM.yyyy HH:mm"
        }
      };
      controllerSettings.Formatters.Insert(0, formatter);
    }
  }

Peki ilgili metodu çağırdık, o da bize tarih içeren bir nesne dönüyor diyelim. Bu sefer de çağıran taraf da bir şeyler yapmamız gerek.

string sonucJsonStr = "WebApi'den dönen ve içerisinde DateTime türünde alan barındırından Json string değeri";
var serializeSettings = new JsonSerializerSettings();
serializeSettings.Converters.Add(new IsoDateTimeConverter() { DateTimeFormat = "dd.MM.yyyy HH:mm" });
List<Personel> lstPersonel = JsonConvert.DeserializeObject<List<Personel>>(sonucJsonStr, serializeSettings);

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/03/01/datetime-alan-iceren-nesneye-sahip-webapi-metodu-cagirma-c/feed/ 0
Regex Bölgesel Karakter Desteği | C# https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/23/regex-bolgesel-karakter-destegi-c/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/23/regex-bolgesel-karakter-destegi-c/#respond Sun, 23 Feb 2020 16:10:52 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=276 Merhaba, regex yazarken [a-zA-Z] kullandığımızda Türkçe karakterleri içermediğini geçen gün farkettim. Farklı ülkelerin alfabelerini desteklemekle ilgili bir yazım şekli varmış. İhtiyacı olanlar için paylaşıyorum:

	public static void Main()
	{
		string str = "Murtaza Serdengeçti [MSÇ]"; //Ç yerine C olsa [a-zA-Z] iş görecekti...
		Console.WriteLine("Oncesi ==>" + str);
		str = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(str, " \\[[\\p{L}]{3}\\]", "");
		Console.WriteLine("Sonrasi ==>" + str);
	}

Detaylı bilgi için https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/character-classes-in-regular-expressions adresi incelenebilir.

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/23/regex-bolgesel-karakter-destegi-c/feed/ 0
T-Sql Harf Döngüsü | MsSql https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/22/t-sql-harf-dongusu-mssql/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/22/t-sql-harf-dongusu-mssql/#respond Sat, 22 Feb 2020 16:01:15 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=265 Merhaba, bir Kullanici tablomuz olduğunu düşünelim. KullaniciKodu alanımız var. A-0001, A-0002,… şeklinde tutuyoruz. Kullanıcı sayımız 10.000 olduğunda artık B.0001,… şeklinde ilerlemesini bekliyoruz.

Bunun için Sql tarafında nasıl bir script yazabiliriz?

DECLARE @TblKullanici TABLE (KullaniciKodu VARCHAR(6));
INSERT INTO @TblKullanici SELECT 'A-0001';
INSERT INTO @TblKullanici SELECT 'A-0002';
INSERT INTO @TblKullanici SELECT 'A-0003';
INSERT INTO @TblKullanici SELECT 'A-0004';
--INSERT INTO @TblKullanici SELECT 'A-9999';

DECLARE @intCharCode INT = 65;

BEGIN
	WHILE NOT (@intCharCode > 90)
		BEGIN
		IF (NOT EXISTS(SELECT * FROM @TblKullanici WHERE KullaniciKodu = (CHAR(@intCharCode) + '-9999'))) BEGIN
			SELECT (CHAR(@intCharCode) + '-' + RIGHT('0000' + CAST((CAST(SUBSTRING(ISNULL(MAX(KullaniciKodu), '0'), 3, 4) AS INT) + 1) AS VARCHAR(4)), 4)) AS YeniKullaniciKodu
					FROM @TblKullanici k 
				WHERE k.KullaniciKodu LIKE CHAR(@intCharCode) + '-' + '%';
			BREAK;
		END;
		SET @intCharCode = @intCharCode + 1
	END
END;

Yukarıdaki script bir harfe ait son indeks de tanımlıysa sonraki harfe otomatik geçecektir. Bunu bir stored procedure haline getirirseniz size uygun kullanıcı kodunu dönmesini sağlayabilirsiniz.

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/02/22/t-sql-harf-dongusu-mssql/feed/ 0
Asp.Net Mvc Excel Export (EPPlus) | C# https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/24/asp-net-mvc-excel-export-epplus-c/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/24/asp-net-mvc-excel-export-epplus-c/#respond Fri, 24 Jan 2020 20:13:17 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=258 Merhaba, daha evvelden bir listeyi XLS olarak kaydetmeye yarayan makale eklemiştim.

Bu örnekte herhangi bir ekstra paket kullanmamıştık ve XLS olarak dosya oluşturmuştuk.

EPPlus paketi ile XLSX formatında excel üretmek mümkün. Diğer makaledeki tüm metotlar aynı kalmak kaydıyla sadece şu iki metodu kullanmamız yeterli.

public byte[] OlusturExcel<T>(IEnumerable<T> liste, string calismaSayfasiAdi, List<string> excelHariciKolonlar)
    {
      ExcelPackage pck = new ExcelPackage();
      var ws = pck.Workbook.Worksheets.Add(calismaSayfasiAdi);
      // Once basliklari yazalim.
      Dictionary<string, string> dictIngilizce = GenelIslemler.GetirIngilizceKarsilik();
      IList<PropertyInfo> properties = typeof(T).GetProperties().ToList();
      int kolonSayac = 1;
      int satirSayac = 1;
      foreach (PropertyInfo prop in properties)
      {
        if (!excelHariciKolonlar.Contains(prop.Name))
        {
          string baslik = "";
          if (dictIngilizce.TryGetValue(prop.Name, out baslik) == false)
          {
            baslik = prop.Name;
          }
          ws.Cells[satirSayac, kolonSayac].Value = baslik;
          ws.Cells[satirSayac, kolonSayac].Style.Font.Bold = true;
          ws.Cells[satirSayac, kolonSayac].Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
          ws.Cells[satirSayac, kolonSayac].Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(System.Drawing.Color.Yellow);
          kolonSayac++;
        }
      }
      // Sonra iceriklere gecelim.
      satirSayac = 2;
      foreach (T item in liste)
      {
        kolonSayac = 1;
        foreach (PropertyInfo prop in properties)
        {
          if (!excelHariciKolonlar.Contains(prop.Name))
          {
            object propValue = prop.GetValue(item, null);
            if (propValue == null)
            {
              propValue = "";
            }
            ws.Cells[satirSayac, kolonSayac].Value = propValue.ToString().Trim();
            kolonSayac++;
          }
        }
        satirSayac++;
      }
      return pck.GetAsByteArray();
    }


  public static void ExcelResponseAyarlaEp(HttpResponseBase response, string dosyaAdi)
    {
      response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + GenelIslemler.StrTarihGetir() + dosyaAdi);
      response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
    }

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/24/asp-net-mvc-excel-export-epplus-c/feed/ 0
“D:\ProjeDizini…\ProjeAdi…\bin\roslyn\csc.exe’ dosyası bulunamadı.” Hatası | C# https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/23/dprojedizini-projeadi-binroslyncsc-exe-dosyasi-bulunamadi-hatasi-c/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/23/dprojedizini-projeadi-binroslyncsc-exe-dosyasi-bulunamadi-hatasi-c/#respond Thu, 23 Jan 2020 18:54:32 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=255 Merhaba, TFS’teki bir projeyi bilgisayara format attıktan sonra açmaya çalıştığımda bu hatayı aldım.

Package Manager Console açıp:

Update-Package Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform -r

çalıştırdığımda problemim düzeldi. Belki birilerinin işine yarar diyerek paylaşıyorum.

https://stackoverflow.com/a/34391473/1068246

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/23/dprojedizini-projeadi-binroslyncsc-exe-dosyasi-bulunamadi-hatasi-c/feed/ 0
Tabloda Geçen Değeri Bulma Ve Güncelleme | MsSql https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/12/tabloda-gecen-degeri-bulma-ve-guncelleme-mssql/ https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/12/tabloda-gecen-degeri-bulma-ve-guncelleme-mssql/#respond Sun, 12 Jan 2020 20:45:46 +0000 http://www.zamkinos.net/blog/?p=251 Merhaba, çok sık olmasa da kimi zaman veritabanında bir değerin geçtiği tüm tablolarda o değeri güncelleme ihtiyacı olabilir.

Çok tasvip edilmeyen bir durum olsa da, bir gün ihtiyacınız olursa faydasını görebilirsiniz diyerek sizinle de paylaşmak istedim.

Benim örneğimde bir cari numarasının güncellenmesi yer alıyor. Bu carinin geçtiği tüm tabloları dolaşıp güncelleme scriptini oluşturuyorum.

Bunu bir SP haline getirebilirsiniz. En son oluşan scripti de, ExecuteSql ile çalıştırabilirsiniz.

Belki 1-2 tanesini kendiniz çalıştırıp başarı elde ettikten sonra yapsanız daha sağlıklı olur.

Örneğimizde CANIAS ERP’de cari kodunun diğer tablolarda nasıl ifade edildiğine göre bir WHERE koşulu oluşturdum. Finans tablolarında ACCOUNT, satınalma tablolarında VENDOR ve diğer tablolarda da çoğunlukla CUSTOMER olarak geçtiği için bu şekilde bir koşul oluşturdum.

DECLARE @arananDeger nvarchar(20) = 'MST0001';
DECLARE @atanacakDeger nvarchar(20) = 'MST0099';
DECLARE @whereKosulu nvarchar(250) = ' CLIENT = ''00'' AND COMPANY = ''01'' AND ';

DECLARE @strSql nvarchar(MAX) = '';
DECLARE @tblTablo TABLE (KolonAdi NVARCHAR(50), TabloAdi NVARCHAR(50));

select @strSql = @strSql + ' SELECT ''' + c.[name] + ''' AS KolonAdi, ''' + t.[name] + ''' AS TabloAdi FROM ' + t.[name] + ' WITH (NOLOCK) WHERE ' + c.[name] + ' = ''' + @arananDeger + ''' UNION '
from sys.schemas s
inner join sys.tables t on s.schema_id = t.schema_id
inner join sys.columns c on t.object_id = c.object_id
inner join sys.types d on c.user_type_id = d.user_type_id
where (c.name like '%CUSTOMER%' 
	OR c.name like '%ACCOUNT%' 
	OR c.name like '%VENDOR%' 
	OR c.name like '%CUST%')
AND d.[name] LIKE '%char%'

-- Sondaki UNION icin asagida bir bos satir ekliyorum.
SET @strSql = @strSql + ' SELECT '''' AS KolonAdi, '''' AS TabloAdi ';

INSERT INTO @tblTablo
EXEC(@strSql);


SELECT KolonAdi, TabloAdi, 
' SELECT * FROM ' + TabloAdi + ' WITH (NOLOCK) WHERE ' + KolonAdi + ' = ''' + @arananDeger + ''';',
' UPDATE ' + TabloAdi + ' SET ' + KolonAdi + ' = ''' + @atanacakDeger + ''', CHANGEDAT = GETDATE(), CHANGEDBY = ''OTOM'' WHERE ' + @whereKosulu + KolonAdi + ' = ''' + @arananDeger + ''';'
FROM @tblTablo WHERE TabloAdi != '';

Selamlar.

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2020/01/12/tabloda-gecen-degeri-bulma-ve-guncelleme-mssql/feed/ 0
Visual Studio Projeleri İçin Sertifika Oluşturma | C# https://www.zamkinos.net/blog/2019/12/24/visual-studio-projeleri-icin-sertifika-olusturma-c-2/ https://www.zamkinos.net/blog/2019/12/24/visual-studio-projeleri-icin-sertifika-olusturma-c-2/#respond Mon, 23 Dec 2019 21:25:11 +0000 http://zamkinos.net/blog/?p=168

Merhaba, Visual Studio’da geliştirilen projelere sınırsız süreli bir sertifikayı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz:

 • Öncelikle Visual Studio Geliştirici Komut İstemi (Developer Command Prompt for Visual Studio) ekranını açıyoruz.

Açılan ekranda aşağıdaki satırı çalıştırıyoruz.

MakeCert /n "CN=Zamkinos.Net" /r /h 0 /eku "1.3.6.1.5.5.7.3.3,1.3.6.1.4.1.311.10.3.13" /e "01/16/2174" /sv ZamkinosNet.pvk ZamkinosNet.cer
 
pvk2pfx -pvk ZamkinosNet.pvk -spc ZamkinosNet.cer -pfx ZamkinosNet.pfx –f

 • Daha sonra Visual Studio içerisinde Project Properties kısmında İmzalama (Signing) seçeneği altında “Dosyadan Seç…(Select From File…)” butonuna basıyoruz.
 • Açılan dialog penceresinde C:\Windows\System32 altında az önce oluşturduğumuz *.pfx dosyasını seçiyoruz.

Bu hareketten sonra projenin olduğu dizine pfx dosyası geliyor. certmgr.msc komutu ile Sertifika Yönetim Paneli’ni açıyoruz.

Burada Güvenilir Yayımcılar ve Üçüncü Taraf Kök Sertifika Yetkilileri altına eklersek sağ tarafta görebiliriz.
Sonrasında sağ tıklayıp “VER” seçeneği ile *.cer uzantılı dosyayı elde edebiliyoruz.
Onu da uygulamayı kuracağımız bilgisayarın yukarıdaki kısımlarına eklersek yükleme uyarısı daha şık gözükecektir.
Bunu bir de ActiveDirectory üzerinden bağlı bilgisayarlara otomatik atabilirsek kullanıcıları da yormamış oluruz.

Selamlar.]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2019/12/24/visual-studio-projeleri-icin-sertifika-olusturma-c-2/feed/ 0
Yabani Hayvan Sayıları | Eğlence https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/yabani-hayvan-sayilari-eglence/ https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/yabani-hayvan-sayilari-eglence/#respond Fri, 29 Nov 2019 21:12:15 +0000 http://zamkinos.net/blog/?p=108 Aşağıdaki olay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan bir bürokratın anlattığı yaşanmış bir hikayedir.!
Bir dönem Tarım Bakanlığı, İl Müdürlükleri’ne bir yazı yazar ve “İlinizin bulunduğu bölgedeki karga, yaban domuzu, üveyik gibi tarımsal üretime zarar veren yabani hayvanların sayısını çıkartın bize yollayın” der. Der ve komedi bu noktada başlar. Sayım işleminin devamını Referans Gazetesinin başkent kulisinden aktarıyoruz:
İl müdürlerini alır bir düşünce… Adı üstünde zararlı ve yabani hayvan bunlar. Nasıl sayacaksın?
Sonunda kendi aralarında ‘istişare’ ederek bir formül bulurlar. Bölge büyüklüğüne göre her il müdürü bir rakam yazıp bakanlığa yollar. Kimi 30, kimi 20 yaban domuzu olduğunu bildirir. Aradan 1 yıl geçer, Bakanlık’tan bir yazı daha gelir:
“Bölgenizdeki yaban domuzlarının son durumu nedir? Şayet sayıları 150’yi aşarsa ‘sürek avı’ başlatın.”
Sürek avı başlaması için gerekli bürokratik işlemler ve nasıl ekipler oluşturulacağı, vurulan domuzların kuyruklarının kesilerek ispatlanması gerektiği gibi formaliteler sıralanır. İl müdürleri yeni sayıları, 5’er, 10’ar artırıp bildirirler. İş, yıllarca böyle devam eder gider.
Bürokratımızın tayini bir gün Tunceli Tarım İl Müdürlüğü’ne çıkar. Göreve başlamasının ardından yine bakanlığın aynı yazısı gelir. Hemen, bir sene önce gönderilen yazıyı çıkartır ki ne görsün. Domuz sayısı 149… Domuzu 1 tane arttırsa sürek avı başlamak zorunda kalacak. Hayvanların kuyrukları, ödenek falan dert…
Kendi kendine, ben bu sayıyı 50’ye düşüreyim, kimse fark etmez, der ve yazıyı gönderir.
Bir ay sonra Bakanlık’tan bir yazı gelir. (Geçen yıl bölgenizde yaban domuzu sayısı 149 idi. Siz 50 olduğunu yazmışsınız. Ne oldu 99 yaban domuzuna) diye sorulmaktadır. Bürokrat oturur ve düşünür, bir formül bulup Bakanlığa yazar:
(Evet geçen yıl sayı 149’du. Ancak köylüler resmi olmayan yollardan sürek avı başlattılar, hiçbirini de vuramadılar. Domuzlar sınır ilimiz olan Erzincan’a geçti) der. Bürokrat, “Hayvanları vurduk” dese, bakanlık kuyruklarını isteyecek.
Bakanlık bunun üzerine Erzincan il müdürüne bir yazı yazar:
‘Bölgenizde 100 yaban domuzu olduğunu yazıyorsunuz. Ancak Tunceli İl Müdürlüğü 99 adet domuzun bölgenize geçtiğini bildirdi. O hayvanları bulun. Sayı 150’yi aştığı için de hemen ekipleri toplayarak sürek avı yapın’ der.

Erzincan İl Müdürü düşünür ve Bakanlığa şöyle bir yazı yazar:
Evet doğrudur. Tunceli’nin 99 domuzu sınırımızdan girdi. Ancak hızlarını alamayarak sınırımızı aşıp Erzurum il hudutlarına geçtiler’ deyip işin içinden sıyrılır. Bakanlık bu defa Erzurum İl Müdürlüğü’nden hayvanların bulunup sürek avı başlatılmasını istemiş. Erzurum İl Müdürü de Erzincan il müdürünü arayıp olayı sorar, akıl danışır ve Bakanlığa şunu yazar:
‘Doğru. 99 domuz bölgemize girdi, peşlerine düştük, ancak Ağrı İl Sınırı’na girdiler’

Bakanlık bu kez Ağrı il müdürlüğüne yazar. Ağrı il müdürü de Erzurum il müdürünü arar. Ve o da bakanlığa; ‘Evet doğru bizim sınırdan girdi ama ülke sınırlarını aşıp Ermenistan’a geçti’ diyerek olaya Tarım Bakanlığı nezdinde son verir. Olay böylece kapanır…

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/yabani-hayvan-sayilari-eglence/feed/ 0
Cem Yılmaz’dan… | Eğlence https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/cem-yilmazdan-eglence/ https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/cem-yilmazdan-eglence/#respond Fri, 29 Nov 2019 21:10:31 +0000 http://zamkinos.net/blog/?p=106 Kadın Sünnetçi:
Ben geçen sene bir haber okudum gazetede, kadın sünnetçi diye magazin haber vardı. Az bulunur bişiy diye haber yapmışlar. Ben 78 senesinde sünnet oldum, kadındı sünnetçi, karı koca sünnetçiydiler, beyfendi abimi kesti kadın da beni kesti. Çok önemli bişiy değil ama, beyler özenmesin, uyuşturuyolar seni. Şimdi kesecek olsa kadını uyuşturmak lazım. Zaten o da kesemez, ben buna kıyamam der herhalde. KESME DE YANINDA YAT!

Sanatçı Evi:
Ben ev aldım, tam ev diyemeyiz, şato diyelim. Ben yalnız yaşayan biriyim kizlara sor. Her 27 dakikada bir yalniz yasarim. Ev guzel de bir ev ha sanatci evi. Dubleks. Bayagi sanatci evi diye bir kavram vardir, dublekstir. Git bir istatistik yap hepsinde dublekstir. Borc harc da olsa dublekstir. Ben oyle bir gorgusuzluk yapmadim. Tripleks aldim, kestirdim. Guzel bir ev dedim ya iste esya falan aldim 11 cek-yat. Hatta bazen milli takim geliyo kalmaya.

Usta:
Bir gün eve usta geldi kardeşim, musluk tamir edecek, evde 800 tane musluk var. Ev biraz büyük. Kusura bakmayın. Sanatçı evi dedik ya Allah Allah. 2 dönüm, yani 2 kere dönebiliyosun manasında. 800 tane musluk var, 800 tanede usta çağırdım ki çabuk bitsin. Ama ev büyük ya ustalar birbirlerini göremiyorlar. Hatta ben eve girdim hiç ustaya denk gelmedim. Şaka yapıyorum şaka, sizin istediğiniz olsun, ev küçük, ben varım, usta var, musluk var. Hatta usta çıkmadan musluk açılmıyo o derece. Baktım usta cebelleşiyo konuşayım dedim ustayla. Biliyorum ustaca, dedim napıyosun usta, aaa ben sizi tanıdım dedi. Ya ben babamın oğluyum, bi de ev hali yatak kostümüyle dolaşıyorum ki ben çıplak yatarım. Tanıdım deyince dedim noluyo lan bu kadar mi meşhur olduk anasını satayım. Dedim kimim lan ben. İner misin çıkar misin değil mi abi dedi bana ya! Yıllarca okullarda oku, karikatürler çiz, sahneye çık 1500 kez. İner misin sabaha mı bırakırsın. Dedim anam ikisini de yapmam yüklü miktar para verdim ki başka bir kıtada yaşasın diye, bir daha denk gelmeyelim diye.

Deprem Habercisi:
Ahmet Mete Işıkara diye bir adam çıktı dinledik hepimiz aman artçı rihter evet… Ama ne kadar dinledik 2 ay. 2 ay yetti. Ondan sonra adamı seksi erkek falan seçtik. Noldu o bilimsel kimlik? Perişan oldu. O adam şimdi ne söylese kim inanır ki? Deprem geliyooo.. Hadi ordan seksi hahahaha gitti adam hadi jartiyerin gözüküyor.

Okulda Dayak:
Okul bana göre değildi ya. Konuşanları tahtaya yazıp dövüyolardı ya. Şimdi millet bilet alıyo ben konuşayım diye. Konuşanlar Cem Yılmaz bir sürü çarpı. Hoca gelip dövüyor. Şimdi git bak sıradadır.

Eğitici Kollar:
İlkokulda eğitici kollar vardı hani, hava gözlem kolu, sanırsın ki o derste kopernik geliyo. Halbuki ne biliyo musun? Hava güneşli ha çarpı. işaretliyosun, yüzeysel.

Uzay Bilimcisi:
Bir 3. sınıfa giden çocuğa sordum, ne olacaksın büyüyünce diye, çocuk uzay bilimcisi dedi. Zavallının realistik mesleklerden ümidi kalmamış. Manavcı gibi birşey. Bu memlekette mi dedim evet dedi. Dedim sen şimdiden zıplamaya başla anca aya gidersin.

Nükleer Atik:
Bir tane nükleer atık geldi, böyle paspaslarla itiyorlardı ya. Lo kaçın lo diyorlardı ya. Radyasyondan koşarak kaçan adam var bu memlekette ya. Yani herif elektrondan hızlı koşuyo. Bu adam senle benle ayni oksijeni yakıyo ya.

Amerika’da Show:
Ben Amerika’da bir üniversitede sahneye çıktım. Çok akıllı bir kitleydi. Böle leb demeden Çorum’la ilgili herşeyi anlatıyolar. Hatta ben böle durdum çok komik abi hadi in dediler…

Okuma Fişleri:
Eskiden var mıydı okuma fişleri teyzeciğim? Sizin zamanınızda. yookk.. Herhalde tablet halindeydi o zamanlar. İlk fişleri bilirler herhalde. Soğu yer kabuğu soğu gibi.

Havuz Problemi:
Havuz problemi kaçta başlıyo hocam? Üçte. İşte o andan itibaren çocuktan yaz aylarında hiç performans bekleme. Havuz problemi. Ben 26 yaşıma geldim daha havuzun içine girilip de keyif yapılan bir şey olduğunu yeni öğrendim. Ben onu hep böyle problem çıkaran bir şey sanıyodum, ya insanin bir havuzla ne problemi olabilir ki? Havuzun ya içine girersin ya da uzaktan işersin. Çocuk bütün sene problemleri çözmüş şimdi havuza girmiyo. Berkant girsene yavrum. Olmaz, problem çıkabilir.

Yaşlı Teyze:
Teyze yaslısın dedim, ben yaşlı değilim dedi ya. Ya yaşlısın işte. Daha teyze doğduğu zaman yer kabuğu soğumamış. Oranın ilk teyzelerinden. Homo erectus teyze. O zaten oradaymış tiyatroyu onun üzerine yapmışlar. Niye yaşlı değilim diyosun?????

Mühendis Olmak İsteyen Çocuk:
Bir öğrenciye sordum Çapa Tıp Fakültesi ilk tercihin miydi diye hayır dedi. 1.tercihim inşaat mühendisliğiydi dedi. Şimdi o çocuk ne olacak, aklında hep inşaat mühendisliği ameliyat yapacak. Adamı ameliyat ederken dökün çimentoyu falan diycek ya bööle olur mu?

Optik Form:
Optik formlarda uyarı vardır. Dışına taşırmayın diye. Lan sıçmıyoruz ki. Ya onu dolduramayacaksam okumayayım yani. Ben sınavda öyle heyecanlandım ki optik formun dışını doldurdum içini boş bıraktım.

HERKES yanacak dediğim bir kişi hariç. O da Fedon. Çünkü Fedon daha yanamaz. Fedon artık limitte onu direk cennete alacaklar.

TÜRK Hava Kurumu bizim memleketin en iyi çalışan kurumu. Kurban derisini veriyorsun ondan uçak yapıyor. Artik nasıl katlıyorsa. Bi de tuzlarsan F-16 oluyor diye bir geyik var ama yalan olmasın.

ASKERDE seni mesleğinle yönlendirirler. Terzisin terzi yaparlar. Atom mühendisiysen gazinoda televizyondan sorumlu olursun. Şahsına santral kuracak değil ya…

GENÇLİĞİN bir lafı vardır, ‘En verimli çağımda askere aldılar’ Sanki herifi soğuk füzyonu bulurken götürdüler. Bunu söylediği zaman komik durum oluyor. Ama günde sekiz saat antrenman yapması gereken baleti 8 ay botla gezdirirsen Kuğu Golü’nden manda bokuna transfer olur.

EN verimli çağımda askere aldılar. Ne yapıyordun ki? Verimli verimli evde oturuyordum. Ulan ben para basıyordum beni aldılar askere.

NİYE bedelli yapmadın diyorlar. 15 bin mark veriyordun 28 gün yapıyordun. Ben hiç para vermeden 550 gün yaptım. Bir de orada olanı biteni anlatıyorum senede 2 milyon dolar kazanıyorum. 28 günlük birikiminle single çıkaramazsın.

300 erkek yan yana yatıyorsun abi. Kalabalık bir erkek topluluğu demek, başka bir organizma demek abi. Kadın olmasa bok içinde yüzeriz. Kadın kendine özenmen için sebeptir. Deodorant mi at gitsin. Konyalı arkadaşına koksan ne olur ya. Ayaklarını haftada bir mi yıkıyorsun. Ayda bir yıka. Kim senin mantar yetiştirmene birşey diyebilir. Askerliği yapmış olan o kokuyu bilir.

KÜFÜR konusunda ben muzdarip bir insanım. Bu konuda bir çifte standart var. Vizontele’de ben bir adamı canlandırdım. Yazıldığı haliyle bir orospu çocuğu. O adamı başka türlü canlandırmanın imkanı yok. Bizim eski filmlerimizde falan küfür yoktur. Trajedi yaşanır, adamın karısına, kızına tecavüz, bir de köyü yakarlar. Bizim filmin kahramanı finalde gelir, ‘Alçaklaaar’. Yani hiçbir caydırıcılığı olmayan.

BİR eroin kaçakçısının hayatını yapıyor herif. Böyle konuşuyor: Mal geldi mi? Geldi efendim. Fakat, filhakika malımız kantara girdi. Olur mu lan böyle. Bu adamlar böyle konuşmuyor ki. Mal geldi mi? Geldi amına koyum. Malın anasını siktiler.

DENİZ Harp Okulu’nun kuruluş yıldönümünde sahneye çıkıyorum. İlk mezunlar da gelmiş. Nasıl bir yaş ortalaması anlatamam. İlk 20 dakika eski Türkçe anlattım. Filhakika, buna mukabil bir sonraki latifede buluşmak üzere. Benden sonra Ajda Pekkan vardı, şöyle sundum: Yeni yetenek Ajda Pekkan. Abicim sıfır reaksiyon. Herkes onaylıyor. ‘Bu kız çok tutacak’ diyorlar.

Al kadehi ver al… Lider taklidi yaptım durduk yerde. Eskiden lider taklidi vardı. Simdi çok zor. Ecevit taklidi yapayım desen, iki kişi koluna girecek. Amma zor iş.

14 Mart Tıp Bayramı’nda doktor arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bizde sperm bankası var mı diye sordum. Yok dediler. Dedim isabet. İçinde banka lafı geçtiği için biri hortumlar rezillik olur.

REENKARNASYONA inananlar var. Yok öyle bir şey. Hep şöyle yapıyorlar. ‘Önceki hayatımda Rus Çariçesiydim’ Hiç orospu olan yok. Hiç duyuyor musunuz, ‘Önceki hayatımda taksi şoförüydüm’. Herkes kral…

]]>
https://www.zamkinos.net/blog/2019/11/30/cem-yilmazdan-eglence/feed/ 0