Merhaba, iki farklı tabloda birbirine bağlayarak güncelleme yapmaya ihtiyaç olabiliyor zaman zaman. Bunun için benim kullandığım yöntem öncelikle SELECT sorgusunu yazmak, sonra da bunu UPDATE şeklinde çevirmek.

Örneğimizde Musteri tablosundaki IlKodu alanını hatalı güncellemişiz ve test veritabanındaki dünkü kayıtlarla güncelleme ihtiyacımız doğdu.

Önce bir Select sorgusu yazalım.

SELECT c.MusteriNo AS cMusteri,
	   c.KONUMKODU AS cKonumKodu,
	   t.MusteriNo AS tMusteriNo,
	   t.KONUMKODU AS tKonumKodu
  FROM Canli.dbo.Musteri c
  INNER JOIN Test.dbo.Musteri t
	ON t.MusteriNo = c.MusteriNo

Sorgunun doğru çalıştığını gördükten sonra bunu hızlıca güncelleyen bir şekle çevirebiliriz.

UPDATE c
   SET c.KONUMKODU = t.KONUMKODU
  FROM Canli.dbo.Musteri c
  INNER JOIN Test.dbo.Musteri t
	ON t.MusteriNo = c.MusteriNo

Selamlar.

Inner Join Kullanarak Güncelleme | MsSql

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.