Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147024809 Hatası | MsSql

Merhaba, SqlServer üzerinden e-posta gönderen bir scriptte temp bir tablodan verileri çekmem gerekti ve böyle bir hata aldım. Sebebi temp tablonun global(##) tanımlanmaması idi. Faydası olur diyerek paylaşıyorum: SELECT m.MusteriNo,s.ToplamFaturaTutari,s.ToplamKalemAdediINTO ##TMP_MusteriSatislarFROM Musteri m WITH (NOLOCK)INNER JOIN Satis s WITH (NOLOCK)ON

Transaction Yapısı İle Güncelleme | MsSql

Merhaba, Sql Server üzerindeki bir veritabanında zaman zaman yapılan güncellemelerde hatalı çalıştırılan script nedeniyle planlanandan fazla kayıt güncellenmesi durumları oluşabiliyor. “Arkadaşlar ben bir halt yedim galiba…” şeklinde ortaya çıkan bu gibi durumların önüne geçmek için belki Sql’deki transaction yapısı kullanılabilir.