Uzak Sunucuda SP Çalıştırma | MsSql

Merhaba, SQL Server sunucusuna eklenmiş bir Linked Server üzerindeki bir stored prosedürü çalıştırmak icap ederse, aşağıdaki şekilde yapılabilir. DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC [VeritabaniAdi].[dbo].[PRC_MUSTERIKONTROL]’;EXEC (@RunStoredProcSQL) AT [LinkedServerAdi]; Eğer parametre gönderme ihtiyacımız varsa da; DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC