T-Sql Group By & Sum Beraber Kullanımı | MsSal

Merhaba, SQL’de bir belgedeki malzemelerin toplam tutarının o belgedeki toplama oranına ihtiyaç olmuştu geçenlerde. Şu şekilde çözdüm, buradan da paylaşayım: DECLARE @TblSatis TABLE (BelgeNo VARCHAR(10), MalzemeNo VARCHAR(30), Tutar NUMERIC(18, 2));INSERT INTO @TblSatis VALUES(‘0000000001’, ‘M001’, 20),(‘0000000001’, ‘M002’, 30),(‘0000000001’, ‘M002’, 30),(‘0000000001’, ‘M003’,