Uzak Sunucuda SP Çalıştırma | MsSql

Merhaba, SQL Server sunucusuna eklenmiş bir Linked Server üzerindeki bir stored prosedürü çalıştırmak icap ederse, aşağıdaki şekilde yapılabilir. DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC [VeritabaniAdi].[dbo].[PRC_MUSTERIKONTROL]’;EXEC (@RunStoredProcSQL) AT [LinkedServerAdi]; Eğer parametre gönderme ihtiyacımız varsa da; DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);SET @RunStoredProcSQL = ‘EXEC

Sisteminize Kolayca Entegre Edebileceğiniz Ücretsiz Web Uygulamaları | Genel

Merhaba, çalıştığınız firmada kullanabileceğiniz, benim de tecrübe edip beğendiğim bazı web uygulamalarını aşağıda bulabilirsiniz.Hepsinin ortak özelliği ücretsiz olması.Bazılarını kendi sunucunuzda barındırmalısınız, bazılarını direkt uygulamanın kendi adresinden kullanıyorsunuz.Deneyip memnun olduğum başka uygulamalar olursa da zaman içerisinde ekleyeceğim buraya. Trello:https://trello.comÇok başarılı bir

Apache (Xampp) Sunucuya SSL Kurulumu | Genel

Merhaba, Apache üzerine SSL kurmak için .crt ve .key dosyalarına ihtiyacımız var. Elimizde.pfx dosyası var ise, onu önce bir işleme tabi tutmalıyız şurada anlatıldığı şekilde: https://www.zamkinos.net/blog/?p=365 Daha sonra XAMPP‘nin dizinine gidip aşağıdaki yoldaki ayar dosyasını buluyoruz: c:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf Bu dosyada yorum